Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

8% (Ciekawostka: Do badań zazwyczaj pobiera się wycinki z różnych narządów i utrwala w 5-10% roztworze formaliny).

  • Ofiara –  Kornelia Walewska
  • Lekarz – dr Jan Kraszewski

Urazy po upadku w wysokości. Uraz kręgosłupa. Uszkodzona miednica. Brak krwi w ciele.

Samobójstwo kombinowane, inaczej złożone – to rodzaj samobójstwa, w którym samobójca, „chcąc pozbawić się życia stosuje równolegle dwie, a nawet więcej metod, z których każda bywa w tym celu wykorzystywana; np. sprawca samobójstwa złożonego może spożyć środki o działaniu toksycznym, a następnie porazić się prądem, czy też skoczyć ze znacznej wysokości”.

Źródło: Brunon Hołyst, Suicydologia, Warszawa, 2002, s. 778

samobójca, który wyskoczył przez okno/z dachu. Inaczej też skoczek.

b) 5-6 litrów

Człowiek o przeciętnej masie ciała ma w sobie 5 do 6 litrów krwi. Mężczyźni (z racji tego, że na ogół są wyżsi i ważą więcej) zazwyczaj mają około 1 litr więcej krwi niż kobiety.

 

 d) śledziona (przeprowadzana jest jej sekcja) 

A i F, A – lewy, F – prawy

 ok. 6h wcześniej (od temperatury ustalonej za standardową 36,6 stopni Celsjusza odejmujemy temperaturę zmierzoną w chwili odnalezienia ciała).

Każdy lekarz, w tym dentysta.

Osobą uprawnioną do stwierdzenia zgonu jest każdy lekarz na podstawie przeprowadzonych osobiście badań. Lekarz na tej podstawie stwierdza zgon oraz jego przyczyny i wypisuje kartę zgonu.

Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem tego lekarza, który jako ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich. Gdy nie ma takiej możliwości – wówczas kartę zgonu wystawia inny lekarz. Może nim być ten, który stwierdził zgon podczas wezwania do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania lub lekarz zatrudniony w najbliższej przychodni lub ośrodku zdrowia.

Natomiast w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo, albo nie można ustalić tożsamości zwłok, należy niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. W tym przypadku należy powstrzymać się też od wystawienia karty zgonu. 

W uzasadnionych przypadkach lekarz (z wyłączeniem lekarza dentysty) może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok.

(Na podstawie art. 43 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)