Kryminalne Historie z zagadkami

odpowiedzi

Wybierz rozdział i sprawdź odpowiedzi:

Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

 Odszyfrowany numer seryjny  SM – G960F

30 lat

KONIEC RENOWACJI 2012 ROK, MAGDA MIAŁA WTEDY 20 LAT, WIĘC W 2022 MA 30 LAT.

Niebieskie

MAIL BŁĘKITNE

 Stan prawny na lipiec 2022 roku Art. 190a kk
odp: OGRANICZENIE WOLNOŚĆI OD 6 MIESIĘCY DO LAT 8.

1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

Są dwie poprawne odpowiedzi: Morderca i ofiara to rodzeństwo, urodzone w różnych latach lub jest to samobójca.

Taki rozmówca to skarb! A tak naprawdę na imię mam Karolina. Nie mów nikomu!

Czarna Lista, The Blacklist

40 lat. Urodził się 2 lipca 1982 roku. 

Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

Samobójstwo kombinowane, inaczej złożone – to rodzaj samobójstwa, w którym samobójca, „chcąc pozbawić się życia stosuje równolegle dwie, a nawet więcej metod, z których każda bywa w tym celu wykorzystywana; np. sprawca samobójstwa złożonego może spożyć środki o działaniu toksycznym, a następnie porazić się prądem, czy też skoczyć ze znacznej wysokości”.

Źródło: Brunon Hołyst, Suicydologia, Warszawa, 2002, s. 778

Samobójca, który wyskoczył przez okno/z dachu. Inaczej też skoczek.

b) 5-6 litrów

Człowiek o przeciętnej masie ciała ma w sobie 5 do 6 litrów krwi. Mężczyźni (z racji tego, że na ogół są wyżsi i ważą więcej) zazwyczaj mają około 1 litr więcej krwi niż kobiety.

 d) śledziona (przeprowadzana jest jej sekcja) 

A i F, A – lewy, F – prawy

ok. 6h wcześniej (od temperatury ustalonej za standardową 36,6 stopni Celsjusza odejmujemy temperaturę zmierzoną w chwili odnalezienia ciała).

8%

Ciekawostka: Do badań zazwyczaj pobiera się wycinki z różnych narządów i utrwala w 5-10% roztworze formaliny.

  • Ofiara –  Kornelia Walewska
  • Lekarz – dr Jan Kraszewski

Urazy po upadku z wysokości. Uraz kręgosłupa. Uszkodzona miednica. Brak krwi w ciele.

Każdy lekarz, w tym dentysta.

Osobą uprawnioną do stwierdzenia zgonu jest każdy lekarz na podstawie przeprowadzonych osobiście badań. Lekarz na tej podstawie stwierdza zgon oraz jego przyczyny i wypisuje kartę zgonu.

Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem tego lekarza, który jako ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich. Gdy nie ma takiej możliwości – wówczas kartę zgonu wystawia inny lekarz. Może nim być ten, który stwierdził zgon podczas wezwania do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania lub lekarz zatrudniony w najbliższej przychodni lub ośrodku zdrowia.

Natomiast w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo, albo nie można ustalić tożsamości zwłok, należy niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. W tym przypadku należy powstrzymać się też od wystawienia karty zgonu. 

W uzasadnionych przypadkach lekarz (z wyłączeniem lekarza dentysty) może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok.

Na podstawie art. 43 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

GHB (pigułka gwałtu): po przyjęciu wysokiej dawki (75 mg/kg) jest wykrywany w osoczu tylko przez 8 godzin, a w moczu przez 12 godzin.

 3, czyli 986 – 174 – 532 (każda z cyfr 1-9 występuje raz)

Dziennikarstwo

przynajmniej 12 h (Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o działalności, dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.)

Uwaga: Czas ten może jednak zostać skrócony, jeśli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów do przeszczepu.

Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

W 2012 roku, w USA w Teksasie. 

Ciekawostka: Na początku aplikacja działała tylko na uczelniach. Pierwszą uczelnią, gdzie testowano Tindera była Southern Methodist University.

 

O napadzie na filię Kredyt Banku przy ul. Żelaznej 67 w Warszawie 3 marca 2001 roku.  Grupa trzech mężczyzn zamordowała czworo pracowników Filii nr 6 I Oddziału Kredyt Banku i dokonała kradzieży gotówki. Łącznie skradziono blisko 105 tys. zł.

Od Macieja, który musiał obcować z nieboszczykiem.

Edmund Kolanowski wyrok – na karę śmierci.

Ciekawostka: Skazany został 4 czerwca 1985 roku, a stracony przez powieszenie 28 lipca 1986 roku.  Była to ostatnia egzekucja wykonana w Poznaniu. Sam siebie nazwał „Zimnym chirurgiem” podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

Romus i Remulus

Rzeczy nie zawsze są takimi, jakimi się… wydają. Czasami niektórzy prawdę… ujawniają. Poszukaj nagrania… o wielkiej mocy.

17 marca 2020 roku o 2:27.

Post pojawia się co 14 h i 12 minut.

Zbigniew Brzoskowski.

Sąd Wojewódzki w Elblągu skazał na tę karę 23-latka za morderstwo dwóch kobiet.  

Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

odpowiedź masz w tekście

odpowiedź masz w tekście

Z morderczynią, o której mówili w radiu. Przykładowe powody: krew na plecaku, trasa z Gdańska, dziwny pakunek z tyłu auta.

Luminol i Bluestar

Kliknij w trójkącik z prawej strony pytania, aby poznać odpowiedź!

 jowusz95!

W 2008 roku podpisali ugodę. Bracia otrzymali od Zuckerberga 20 milionów dolarów i akcje Facebooka o wartości 45 milionów dolarów.

Policja musi wystąpić z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, co wydłuża areszt o 24h, bo tyle czasu ma sąd  na podjęcie decyzji. W innym przypadku należy zwolnić zatrzymanego po 48h.

Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zobacz również:

PODPOWIEDZI

Chcesz poznać podpowiedzi do zadań w poszczególnych rozdziałach?
KLIKNIJ TUTAJ

BONUSY

Łap dodatkowe zdjęcia, playlisty, filmy i inne niespodzianki
KLIKNIJ TUTAJ

sejf

Znasz kod odblokowujący extra niespodziankę?
KLIKNIJ TUTAJ